provider pgslot88asia slotprovider ps888thai image provider pgslot88asia jokerasiaprovider pgslot88asia lucabetasiaprovider pgslot88asia pgprovider pgslot88asia lacabet123provider pgslot88asia
header pc 01 minheader mobile 01 min
001
service image 01 min
ระบบฝาก - ถอน ออโต้ ทำรายการไว ไม่ต้องรอ
service image 02 min
ระบบทดลองเล่น ก่อนลงสนามจริง! ครบทุกเกมส์
service image 03 min
ให้บริการด้วยใจ 24 ชั่วโมง พร้อมทีมงานคุณภาพ

วันสิ่งแวดล้อมโลก การประชุมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2021

วันสิ่งแวดล้อมโลก

images            "Global warming" เราเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักคำนี้มาเป็นอย่างดี หลายท่านคนรู้จักผ่านช่องทางของสื่อออนไลน์, วิทยุโทรทัศน์, หรือตามรายการสารคดี แต่หลายคนเคยทราบหรือไม่ว่าถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เกิด "Climate Change" (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) สิ่งแวดล้อมโลก นั้นมีผู้จับตามองอยู่ โดยผู้ที่จับตามอง และควบคุมปัญหาเหล่านี้ก็คือ UN หรือ United Nations องค์การสหประชาชาติ ผู้ที่คอยรักษาสันติภาพ และความมั่นคงระดับประเทศ

องค์การสหประชาชาติ ได้มองเห็นถึงปัญหาของวิกฤตการณ์ "Climate Change" และได้มีการกำหนดจัดตั้งวันที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องทันมาใส่ใจวิกฤตการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก นั้นก็คือ การกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนัก และตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยฝีมือของมนุษย์ โดยในทุกๆวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้น จะถือได้ว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และมีการจัดตั้งการประชุมโดยมีสมาชิกจาก 113 ประเทศมาเข้าร่วมการประชุมในทุกปี ซึ่งจะเป็นการประชุมพูดคุยถึงปัญหาของการทำลาย และวิธีการช่วยเหลือต่อสภาพแวดล้อโลกที่กำลังถูกเอาเปรียบอยู่ โดยในปี 2021 การประชุมขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ที่ 5 มิถุนายน ได้มีประเทศปากีสถาน ขึ้นเป็นเจ้าภาพในการประชุม

031bae50 c422 11eb 92e3 4bf272c5d086 originalการประชุมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2021

ในปี 2021 ที่ผ่านมานี้ ประเทศปากีสถาน ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม โดย ปากีสถาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ได้พูดถึงสิ่งที่ประเทศของตนนั้น ได้ทำการลงมือช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อโลก โดยปากีสถาน ได้ออกนโยบาย และมีการลงมือทำจริงไปแล้วในหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น

การออกตราสารหนี้สีเขียว (Green Bonds)

การออกตราสารหนี้สีเขียวนั้น คือการเปิดกองทุนตราสารหนี้ ที่ให้ผู้ผู้ลงทุน สามารถลงทุน และมีส่วนร่วมกับการเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูโลกของเรา โดยโครงการของการลงทุนนั้น จะเป็นการนำเงินที่ได้ ไปลงทุนโครงการที่มีการสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการลดการทำลายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้น้อยลง เช่น การลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และใช้พลังงานสะอาด การลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่มที่ใส่ใจขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ดีต่อโลก หรือ การลงทุนด้านการดำรงชีวิต การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น

ปัจจุบันนี้มาตราการการลงทุนในตราสารหนี้สีเขียวนั้น ถูกใช้ไปในหลายประเทศทั่วโลก  ทั้งอเมริกา ยุโรป และไทย

วันสิ่งแวดล้อมโลกสนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมปี 2021 ที่ผ่านมานี้ ปากีสถาน ได้ประกาศการสนับสนุนโครงการ และทุกส่วนจากปากีสถาน ทั้งด้านการลงทุนในเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถทำให้ช่วยลดผลการทบของสิ่งแวดล้อม

ประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected Area)

ปัจจุบัน ประเทศปากีสถาน มีพื้นที่รวมถึง 881,913 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นแหล่งน้ำ เพียง 2.86% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งในปีนี้ ประเทศปากีสถาน ได้ประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มเติม

sdfgการร่วมลงนามโดยสมัครใจภายใต้โครงการ Bonn Chellenge

โครงการ Bonn Chellenge เป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งในปากีสถาน เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั้งหมด ที่เกิดการเผาทำลาย และเสียหาย จากฝีมือมนุษย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

ร่วมปลูกต้นไม้ทดแทน

และโครงการสุดท้ายนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ทำร่วมกับโครง Bonn Chellenge นั้นก็คือ โครงการร่วมปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้นภายในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวของประเทศปากีสถาน

ประเทศไทย กับวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลกในไทยนั้น เราสามารถเห็นได้หลายๆ โครงการจากรัฐบาลที่มีการแบ่งเงินงบประมาณส่วนหนึ่ง มาเป็นงบประมาณในการฟื้นฟู และสร้างฝืนป่า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีตามข่าวหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์หลายสำนักข่าว ถึงการรายงานข่าวการจัดกิจกรรมปลูกป่ามากมายในหลายๆ พื้นที่ของไทยโดยล่าสุดกับเหตุการณ์ปลูกป่าที่เชียงใหม่ กับกิจกรรม Climate Festival @North

Climate Festival @North

Climate Festival @North เป็นกิจกรรมที่อยู่ในหนึ่งของทุกกิจกรรมทั้งหมดของโครงการปลูกป่า โดยกิจกรรม Climate Festival @North นั้นเป็นกิจกรรมที่จัดตั้งที่ อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานในครั้งนี้ ได้มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ และนายฌอน บูรณะหิรัญเข้าร่วมด้วย และกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นการทุ่มงบประมาณกว่า 23 ล้านบาท สล็อตออนไลน์ ในการปลูกป่าที่จุดนั้น โดยปัจจุบัน ป่าที่ถูกปลูกอยู่ใน กิจกรรมปลูกป่า Climate Festival @North ทั้ง 47 ต้นนั้น ได้เหี่ยวเฉา และได้ตายลง

โครงการทวงคืนผืนป่าของ คสช.

โครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกกำหนดขึ้นจากคณะ คสช. โดยมีแกนนำคณะ คือ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผู้นำปฏิบัติการก่อกบฏรัฐประหารในปี 53 เป็นผู้วางแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาประเทศไทย โครงการนี้ เป็นโครงการที่ทำให้ประไทยเรา ได้รับพื้นที่ผืนป่าคืนจากประชาชน ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่ไม่มีการจัดตั้งโฉนดที่ดินที่ถูกกฏหมาย ซึ่งในส่วนนี้นั้น เป็นการที่ข้อมูลของด้านกรมที่ดิน และกรมป่าไม้นั้น มีข้อมูลไม่ตรงกัน จึงทำให้ชาวบ้านหลายๆกลุ่มเดือดร้อน และต้องออกจากพื้นที่ทำกินเดิมของตน

ส่วนพื้นป่าในส่วนที่ได้รับคืนนั้น ปัจจุบันถูกนำมาให้นายทุนใหญ่เข้าร่วมลงทุน มีการพัฒนาพื้นที่ จัดตั้งโรงงาน และทำให้เกิดความเสียหายของผืนป่า ซึ่งต่อมาก็ได้มีข่าวการถ่างป่าบุกรุกเพื่อตั้งบ้านพักตุลาการ ที่พื้นที่ป่า ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมดนี้คือโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโลกจริงหรือ หรือเป็นเพียงแค่โครงการที่รัฐบาล กำลังหาผลประโยชน์จากผืนป่า

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
image web pgslot88asia with text box smaller 1image web pgslot88asia with text box smaller 4 optimized
image web pgslot88asia with text box smaller 3 optimizedimage web pgslot88asia with text box smaller 2
pg lavabet123min minworld
image paragraph 3 minimage paragraph 3 min
13 จังหวัดสีแดงเข้ม AirPods All New TOYOTA VELOZ All of Us Are Dead apple apple Back To School Application Club House Application ไทยชนะ Art Basel Art Basel Hong Kong 2021 ATK ATK Antigen test kit Black Sesame Oil Clubhouse clubhouse on android Covid สายพันธ์อินเดีย Covid-19 Elden Ring Feature Live Text Flexitarian flexitarian คือ From Software Galaxy A53 Galaxy A53 รีวิว Game of Thrones if ลดน้ำหนัก iOS 15.4 iPad Ketogenic KKP Research LGBTQ+ Long COVID long covid แพร่เชื้อได้ไหม Lord of The Ring Mac Metallica mRNA Nintendo onlyfans onlyfans คืออะไร OnlyFans แพลตฟอร์มเสรีสำหรับ Sex Worker pgslot Pgslot88asia PlayStation QR Code เดินทางข้ามพื้นทีี่ realme GT 2 Pro Sberbank sberbank ธนาคาร Sesamin slot Soneva Kiri Sony Sony PlayStation The truth will set you free TOYOTA VELOZ VELOZ Vespa Vespa ตำนานรถสองล้อ Vitamin C Blackmores Bio C 1000mg Xiaomi Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro กราดยิง กราดยิง รพ.สนาม การเลี้ยงลูก การแสดงงานศิลปะ กีต้าร์ ขนมไทย คนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งเฟส 4 1200 บาท ความเท่าเทียม คาสิโน คีโตเจนิค จองวัคซีนซิโนฟาร์ม จุดกำเนิดของ ยาคูลท์ ชุดตรวจโควิด ซิโนฟาร์ม ซูจิน (G)I-DLE ซูจิน (Soojin) ตลาด มังสวิรัติในไทย ตำนานวงเฮฟวี่เมทัล ทดลองเล่นสล็อต ทดลองเล่นสล็อต pg เกมใหม่ ทดลองเล่นสล็อต pg ใหม่ ทำ IF อย่างไรให้ถูกวิธี ทิศทางเทรนด์ดิจิทัล ทิศทางเทรนด์ดิจิทัล2021 ทีเอ็มบีธนชาต น้ำมันงาดำสกัดเย็น บาคาร่า บุญเรือน ชุณหะวัณ บุญเรือน ชุณหะวัณ pantip ประกันสังคม ประโยชน์ของผักผลไม้5สี ประโยชน์ของยาคูลท์ ปลูกกัญ ปลูกผม ปลูกผมเทคนิคศัลยกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ปูติน ผลไม้ 5 สี ผิวขาวง่าย พืชกระท่อม พืชกระท่อมเศรษฐกิจ มัธยมซอมบี้ ยาคูลท์ ยาฝังคุมกำเนิด ยิงผู้ป่วยโควิด ยูเครน ยูเครนกับรัสเซีย รพ.สนาม ร็อตไวเลอร์ รัสเซีย รีวิววิตามินซี รู้จัก ฮิวโก้ จุล ลงทะเบียนหมอพร้อม ลอง เล่น สล็อต ลัมปี สกิน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา วงดนตรีเฮฟวี่เมทัล วัคซีน mRNA วัคซีน mRNA คืออะไร วัคซีนซิโนฟาร์ม วัดท่าไม้ วัดท่าไม้ แก้กรรม วาฬสีน้ำเงิน วาฬสีน้ำเงิน ในไทย วิตามินซี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิธีทำให้ผิวขาวถาวร วิธีโหลด Clubhouse บนแอนดรอยด์ สถานการณ์วัคซีนโควิด สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อต เล่น ฟรี สล็อตPG สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตแตกง่าย สวัสดิการรัฐบาลไทย สิ่งแวดล้อมโลก สินเชื่อออมสิน สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ สเก็ตบอร์ด สเก็ตบอร์ด แบบไหนดี หมอพร้อม หมีกบลูริง หมีกบลูริง มหันตภัยร้าย หมูกะทะ หยุดเชื้อเพื่อชาติ อัพเดท iOS 15.4 อาการของ Long COVID ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ เกมมือถือ เกมมือถือน่าเล่น 2022 เกมสล็อต pg เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เจ้าพระยา เด็กเจเนอเรขั่น อัลฟ่า เทรนด์ดิจิทัล เปิดตัว realme GT 2 Pro เปิดเสรีพืชกระท่อม เพชรซาอุ เพชรซาอุ pantip เรียนกีต้าร์ เล่นกีต้าร์ เล่นเกมส์ฟรี เลี้ยงลูกให้สนุก เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อต แตกง่าย 2021 เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตแตกง่าย 2021 เว็บสล็อตแตกบ่อย เว็บเกมสล็อต แก้กรรม แตงโม นิดา แม่น้ำสายสำคัญของไทย แม่น้ำเจ้าพระยา แอปฯ “ปลูกกัญ” โควิด โควิดสายพันธุ์ เบต้า โควิดสายพันธุ์ โอไมครอน โควิดในไทย โซเนวา คีรี โบ TK โลมา โลมาอิรวดี โลมาอิรวดี ทะเลสาบสงขลา โหรศาสตร์ไทย โอไมครอน ไขปริศนา The truth will set you free! ไทยชนะ
logo 01
apple min image
ad min image
ทำรายการ ฝาก-ถอน ภายใน 24 ชั่วโมง
bank allall bank image2
สมัครสมาชิก
sticky menu2
Copyright © 2021 Supported by